Tôi muốn mua bồn tắm gỗ chung cư? Cho tôi tôi hỏi các bạn có nhận sản xuất bồn tắm gỗ theo kích thước không hay chỉ bán mẫu có sẵn.