nên mua giường massage gỗ hay sắt? nhờ bên mình tư vấn giúp cho chúng tôi?